Refundacja sprzętu medycznego – jak to działa?

Osobom chorym i niepełnosprawnym przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Można uzyskać dofinansowanie np. do zakupu wózka inwalidzkiego, obuwia ortopedycznego, protez czy pomp insulinowych. Jak właściwie działa refundacja NFZ i jak się o nią ubiegać?

Zasady ogólne – jak uzyskać dofinansowanie

 

Refundacja NFZ sprzętu medycznego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS. Ponadto dopłatę do zakupu urządzeń można uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Aby otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup wybranego sprzętu (np. łóżka rehabilitacyjnego, balkonika czy cewnika) należy uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (rodzinnego, specjalisty lub felczera). Takie zlecenie należy potwierdzić udając się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ z dowodem osobistym. Z poświadczonym dokumentem można następnie odwiedzić sklep medyczny mający podpisaną umowę z NFZ. Bardzo dobry sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym znajdziesz pod adresem https://gamareha.pl/. Starannie wyselekcjonowana oferta gwarantuje odnalezienie urządzeń i akcesoriów najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników. Sklep medyczny jest zatem miejscem, gdzie należy zrealizować zlecenie. Pamiętaj, że jeśli cena sprzętu rehabilitacyjnego przekracza limit, do którego jego zakup obejmuje refundacja, kupujący pokrywa różnicę z własnych środków.

 

Jak wysokie jest dofinansowanie?

 

Jeżeli ubiegasz się o refundację zakupu odwiedzając sklep ze sprzętem medycznym, wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów danego towaru, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego zamówienia. Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych, minimalnie 20% kosztów zakupu. Odpowiedni procent wysokości refundacji, udział wkładu własnego i górne limity kwot ustala się w oparciu o posiadane zasoby finansowe na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Określone kwoty mogą ulec zmianie, jeśli brakuje rzeczonych środków. Przy dużej liczbie wnioskodawców decyzję podejmuje się każdorazowo. Przyznając refundację, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, który może odwiedzić sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym. Dokument określa kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, a także sposób przekazania dofinansowania oraz termin i sposób rozliczenia.

 

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

 

O refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają szansę ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i środków pomocniczych na wniosek lekarza u producenta albo w sklepie medycznym, a także otrzymały dofinansowanie na ten cel z NFZ. Limity kwot są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanej przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Osoby chore i niepełnosprawne dzięki wsparciu finansowemu państwa mogą kupić niezbędny im sprzęt medyczny. Za sprawą pomocy ze środków publicznych koszty związane z nabyciem potrzebnych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie zostają skutecznie zmniejszone. Sklepy ze sprzętem rehabilitacyjnym oferują szeroką gamę produktów, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku w odpowiedniej placówce.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *