Kredyt hipoteczny – jakie zmiany nas czekają?

Rok 2017 rok zmian w kredytach hipotecznych. Po pierwsze zmieniają się stawki związane z wkładem własnym, który teraz osiągnie swoją maksymalną wartość w zgodzie z rekomendacją S, po drugie zmiany spowodowane są ustawą o kredycie hipotecznym. Czego więc powinniśmy się spodziewać, zastanawiając się aktualnie nad wzięciem kredytu hipotecznego? Tego dowiecie się w moim artykule.

Wyższy wkład własny

Zgodnie z rekomendacją S od 2017 roku, wkład własny kredytobiorcy przy podjęciu kredytu hipotecznego powinien wynieść 20%. W poprzednim roku było to 15%. Dla niektórych osób może to zaważyć na tym czy otrzymają w ogóle kredyt, a także jakie będzie miał on warunki. Wiele banków podchodzi jednak mniej rygorystycznie do rekomendacji S i pozwala kredytobiorcom na wpłatę 10% wkładu własnego. Istnieje tu jednak pewien warunek, osoby te muszą opłacać dodatkowe ubezpieczenie, przez co kwota comiesięcznej raty stanie się dla nich wyższa.

Ustawa o kredycie hipotecznym została już przyjęta przez sejm, a w kwietniu podpisana przez prezydenta. Zmieni ona dosyć wiele na rynku kredytów hipotecznych, co dokładnie?

Zakaz kredytów w obcej walucie

W nowej ustawie zakazano udzielania kredytów walutowych, oznacza to, że osoba, która by taki kredyt chciała uzyskać, musiałaby zarabiać większość swoich dochodów w danej walucie. Osoba zarabiająca w złotówkach może otrzymać kredyt jedynie w złotówkach.

Zakaz sprzedaży wiązanej

Kolejną zmianą objęta została sprzedaż wiązana, a dokładniej jej zakaz. Banki od tej pory nie będą mogły łączyć hipoteki z innymi usługami. Jedynym wyjątkiem zostały objęte bezpłatne konta, które mają służyć spłacie kredytu.

Bardziej przejrzyste reklamy kredytów

Zmiany dotkną również reklam kredytowych. Od teraz będą one musiały być bardzo czytelne i eksponować niektóre elementy, jak np. RRSO – powinno być widoczne tak samo jak oprocentowanie nominalne. Reklamy będą musiały również zawrzeć informację o zmianach stopy procentowej – jeśli kredyt będzie posiadał ten parametr zmienny. Dodatkowo każda reklama od teraz powinna posiadać przykład reprezentatywny.

Szybsza decyzja kredytowa

Następną zmianą objęto decyzję kredytową, która wraz z wejściem w życie nowej ustawy spowoduje, że ostateczną decyzję kredytową otrzymamy w 21 dniu od dostarczenia aplikacji. Czas ten będzie mógł być skrócony. Ostateczny wybór oferty kredytowej będzie musiał zostać przez nas podjęty po 14 dniach od upłynięcia 21 dni od złożenia wniosku.

Zmiany wśród doradców

Wiele zmieni się również wśród doradców kredytowych, którzy od teraz będą musieli być zarejestrowani, a także kontrolowani przez KNF. Mówiono też o tym, że pośrednik nie będzie mógł być zależny od banku (opłacany przez bank), przez co jego porady będą bardziej neutralne.

Nowa ustawa została stworzona na podobieństwo tych, które działają już w Unii Europejskiej i na podstawie jej zaleceń. Prawdopodobnie wejdzie w życie już jesienią bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *