Sporządzanie umowy majątkowej małżeńskiej zgodnie z prawem

Miłość, pomimo swojej potęgi, raz trwa, a raz gaśnie. Choć w praktyce wiele ślubów nie kończy się rozwodami, to w teorii tak właśnie mogą się ona zakończyć wszystkie. Na wypadek rozstania i jednoczesnego zachowania przy tym swojego majątku, który wnosimy w małżeński posag, sporządza się intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską. Jedni uważają ją za zabicie romantyzmu, drudzy z kolei za zachowanie myślenia mózgiem, pomimo przeżywania porywów serca.

Wspólność majątkowa w małżeństwie

Niezależnie od tego ile się wnosi w posag małżeński, po ślubie majątek małżonków pozostaje wspólny. W razie rozwodu, również niezależnie od wysokości wartości wniesionego posagu, majątek dzieli się pół na pół. Wyjątek stanowi fakt, gdy kogoś obarcza się winą o rozpad małżeństwa, wówczas na drodze sądowej zostaje przeprowadzony podział majątku. Jeżeli pragnie się, aby wspólność majątkowa wyglądała inaczej, niż reguluje ją prawo, albo jeśli się chce wprowadzić rozdzielność majątkową, to trzeba zawrzeć umowę majątkową małżeńską. Intercyza, bo tak określa się ją potocznie, zostaje sporządzona u prawnika zajmującego się tworzeniem dokumentów prawnych, czyli notariusza. Można ją zawrzeć w dowolnym momencie, zarówno przed ślubem jak też po ślubie.

Zawieranie umowy majątkowej małżeńskiej

Umowa majątkowa małżeńska może określać kilka kwestii, przy czym nie musi określać ich wszystkich. Po pierwsze, od którego momentu następuje rozdzielność majątkowa, a więc czy od momentu ślubu, czy od innego określonego momentu. Po drugie, czy rozdzielność majątkowa obejmuje cały majątek czy jakąś część majątku. Po trzecie, czy rozdzielność polega na tym kto ile wniósł do posagu małżeńskiego, czy określa się kwotę wyrównawczą majątek i od tej pory dzieli się do według tego podziału. Po czwarte, w razie rozwodu czy zabiera się swoją partię majątku, czy jeszcze coś oprócz niej.

Rodzaje oraz specyfika umów majątkowych małżeńskich

Umowę majątkową małżeńską wyłączającą wspólność majątkową sporządza się po to, aby wprowadzić rozdzielność w majątku małżonków. Umowę majątkową małżeńską ograniczającą wspólność majątkową sporządza się po to, aby określić rozszerzoną rozdzielność w majątku małżonków. Umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność majątkową sporządza się po to, aby określić ograniczoną rozdzielność w majątku małżonków. Umowę majątkową małżeńską włączającej wspólność majątkową sporządza się po to, aby przywrócić wspólność majątkową, którą wcześniej zniesiono.

Źródło: http://notariusz-derkowska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *